Системи електропостачання

Система електропостачання це

Система електропостачання складається з набору джерел, систем та з'єднувальних пристроїв для перетворення, передачі, розподілу та використання електричної енергії як у промисловості, так і в побуті. Устаткування охоплює всі рівні системи: генерацію, високовольтні лінії передачі, трансформаторні підстанції та низьковольтні розподільчі мережі.

Проектування систем електропостачання

Ми надаємо спеціалістів-електриків для проектування електропостачання, встановлення та обслуговування енергосистем будь-якого розміру. Наші інженери працюватимуть з вами, щоб створити енергію ефективну конструкцію.

У проектах усі електричні мережі захищені від прямого та непрямого контакту, а також навантаження та електричні ланцюги захищені від струмів короткого замикання.

Надійність систем електропостачання

Надійність об'єкта має бути забезпечена в межах допустимих показників його якості та запобігання загрозам для людей та навколишнього середовища. Водночас об'єкт має бути працездатним. Надійність систем електропостачання в цілому визначається  входять до них електроустановок: електростанцій, електромереж, трансформаторних підстанцій та споживачів електроенергії.

Подія, яка полягає у порушенні працездатності обладнання, називається відмовою. Причинами відмов можуть бути дефекти, допущені при конструюванні, виробництві та ремонті, порушення правил та норм експлуатації, природні процеси зношування та старіння.

Категорії системи електропостачання

Споживача електроенергії можна розділити втричі категорії, залежно з його значимості. В даному випадку йдеться про те, наскільки надійним має бути споживача з урахуванням усіх можливих факторів. Різні категорії електропостачання призначені для різних областей застосування та умов.

Захист систем електропостачання

Сучасні системи електропостачання стали дуже складними. Наявність безлічі елементів, що беруть участь у передачі та перетворенні електричної енергії, призводить до необхідності надійного захисту. У той же час велика кількість локальних елементів, таких як контактори, двигуни, комутаційні апарати тощо, працюють у специфічних умовах їх використання та потребують особливого підходу до комплексного проектування.

Елементи системи електропостачання

Включає такі елементи як перетворювачі електроенергії, пристрої для розподілу електроенергії: зовнішні розподільні пристрої. Система електропостачання є невід'ємною частиною технічної безпеки будівлі та інтелектуального керування будівельними процесами.

Система електропостачання підприємства

Електроенергія, що виробляється генеруючою компанією, повинна передаватися споживачам у необхідних обсягах і в той час, коли це необхідно. Система розподілу, високовольтні та низьковольтні струми є ключовими пристроями для цієї мети. Система електропостачання підприємств включає у собі пристрої промислових підприємств, комерційних будівель, шкіл, лікарень та магазинів; улаштування житлових селищ.

Ремонт системи електропостачання

Система електропостачання підприємства, зазвичай, дуже велика. Вона включає всі роботи електропостачання використовувані в компанії пристрої і матеріали, пов'язані з надходженням і використанням електричної енергії, а також її розподілом. Обладнання та матеріали, що складають на об'єкті, мають свої терміни напрацювання на відмову, які вказані в посібниках з технічного обслуговування.

Управління системами електропостачання

Це сукупність апаратних та програмних засобів, призначених для управління різними процесами в рамках технологічного процесу, виробництва чи підприємства. Автоматизована система управління чи АСУ використовуються у різних галузях промисловості, енергетики, транспорту.

Схема системи електропостачання

Схема електропостачання є складною техніко-економічною системою. Вона розробляється з метою забезпечення безпечної передачі електроенергії споживачам та балансування мережі на найвищому рівні. Схема електропостачання розробляється таким чином, щоб оптимізувати енергозбереження та полегшити використання електромеханічного обладнання, що дозволяє досягти більш високих економічних показників.

Системи загального електропостачання

Загальна система електропостачання поєднує комплекс електроустановок та електротехнічних пристроїв, призначених для забезпечення електроенергією різних споживачів. Вона може бути обрана на основі економічних та технічних критеріїв. Найбільш важливо, якщо вона забезпечує надійне та безперебійне електропостачання, тим самим захищаючи безпеку та здоров'я людей, будівель, споруд та обладнання.

Релейний захист систем електропостачання

Пристрій призначений для виконання релейного захисту мереж електропостачання від блискавок, коротких замикань та пробоїв, а також роздільного контролю несправностей на окремих елементах, асинхронного та тимчасового відключення від енергосистеми. Все це можливо завдяки унікальному пристрою, який виявляє проблеми та автоматично відокремлює пошкоджені ділянки.

Реконструкція електропостачання

Реконструкція електропостачання об'єкта проводиться лише відповідно до спеціальних нормативних вимог. Для запобігання збоям, викликаним перевантаженнями, перед введенням в експлуатацію нового обладнання необхідно виконати всі етапи певної послідовності. Ця послідовність гарантує, що обладнання правильно функціонуватиме після останньої реконструкції.

Влаштування систем електропостачання

Релейний захист – це частина пристрою системи електропостачання, яка захищає систему від деяких небажаних та небезпечних ситуацій. Її мета - захистити, які можуть бути зруйновані внаслідок їхньої аварійної роботи. Ступінь стабільності електропостачання в основному полягає в тому, наскільки регулярно та якісно виробляються технічні та ремонтні роботи в електропостачанні.

Які бувають системи електропостачання?

Існує три види енергетичних систем: дизель-генераторна, електрохімічна, атомна. Кожна з них може бути централізованою, децентралізованою чи комбінованою системою.


© 2024 Сайт компанії ТОВ «ІНСТАЛЛ ГРУПП»